Tang er det bedste! Det sundeste! Læs fx Ole. G. Mouritsens bog: Havets Grønsager. Der findes ikke dårligt vejr, kun kedeligt arbejde. Så farvel til computeren, grav wadersene frem, køb evt. et par neoprenhandsker (http://grejonline.dk), og find en stenstrand i nærheden af et badeblåt flag. På en sandstrand er der ikke meget tang, for den vil gerne have en sten at stå på med sine hæftefødder. Find et sted med blæretang, klørtang eller savtang, det gror tæt på stranden, køb evt. Naturhistorisk Museums lille hefte om de almindeligste tangarter i DK, http://www.nathimus.ku.dk/bot/seaweeds.htm. Tang er meget næringsrigt, og en del tangarter har et højt indhold af jod. Derfor anbefales det, at man ikke spiser mere end 3-5 g tørret tang om dagen alt efter arten.

Det gode ved tang er, at kun ganske, ganske få af de danske makroalger (de store alger) er skadelige eller giftige. Dog er der en almindelig tangart i danske farvande, man anbefaler at lade stå: Det er den invasive butblæret sargassotang (sargassum muticum), der har et (for) højt indhold af kræftfremkaldende arsen. Den stortrives i Limfjorden. En anden er  kællingehår (Desmarestia), der indeholder svovlsyre, der kan ætse.

Husk saksen, og tag ikke tangplanten med sten og det hele. Planterne skal kunne regenerere, så fiskene stadig har et sted at fouragere, og der også er til næste års høst. Når fucusarterne (blæretang, savtang, lav klørtang og langfrugtet klørtang) er fertile, ses det af de opsvulmede skudspidser, og det er her, kønscellerne bliver spyttet ud fra og finder sammen og danner nye planter, som man et par uger senere kan se som tætte tæpper på stenene. Smag på et par stykker, og lad dem ellerstå til næste år. Klip i stedet af de voksne planter, cirka 15-30 centimeter over hæftefoden. Når befrugtningen er sket, visner de opsvulmede spidser hen, og kun de sterile, flade skud vokser videre.  Så sørg for, at der er sterile skud tilbage, når du har høstet. Tang kan spises hele året rundt. Kig evt. i en måne- og/eller tidevandskalender, så du kan se, hvornår der er mest lavvande.

Lav klørtang

Lav klørtang

Hjemme igen kan du opbevare den i en spand udenfor (i vinterhalvåret), eller ordne den, skylle den og lægge den i køleskabet. Holdbarheden er en lille uge uden skylning. Ferskvand nedsætter holdbarheden.
Jeg kan bedst lide tangen rå, så smager den ikke så meget af fisk. Men husmoren i mig vil gerne blanchere den for lige at blive af med evt. bakterier. Savtang er ikke så fiskeslem, men til gengæld ikke helt så god at tygge på som blæretangen.

Fertile hanplanter af savtang - november

Fertile hanplanter af savtang – november